Dienstverlening

Slot Verzuimbeheer > Dienstverlening

Slot Verzuimbeheer is een adviesbureau voor arbeidsongeschiktheid- en re-integratievraagstukken. Door ervaring, kennis en kunde optimaal toe te passen is Slot Verzuimbeheer een zeer interessante samenwerkingspartner voor werkgevers, arbodiensten, verzekeraars, re-integratiebedrijven, advocaten en andere partijen.  

Casemanagement

Verzuimbegeleiding gericht op inzetbaarheid, rekeninghoudend met Wet verbetering Poortwachter en de Privacywet.

Consultancy

Slot Verzuimbeheer adviseert en ondersteunt partijen bij arbeidsongeschiktheid- en re-integratievraagstukken. Bijvoorbeeld:

– UWV zaken

– Verzuimbeleid

– Coaching/training

– ERD, ZW en WGA

– Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid en/of frequent ziekteverzuim

Bezwaar en (hoger) beroep

Het UWV neemt regelmatig beslissingen welke onjuist en/of onduidelijk zijn. Slot Verzuimbeheer verzorgt voor partijen Bezwaar en (Hoger) Beroep zaken. Meer dan 50% van alle zaken worden met succes afgesloten.